Πολιτική Απορρήτου

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται εκουσίως από εσάς, τα Υποκείμενα αυτών, και καταγράφονται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο συνεργάτες του γραφείου μας. Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω πολιτική δραστηριότητα και για στατιστικούς σκοπούς (το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων που έχει παραχωρήσει το υποκείμενο). Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 αφορούν στην λήθη (διαγραφή), στην φορητότητα δεδομένων, στην εναντίωση, στην διόρθωση δεδομένων, στην ενημέρωση αυτών, στην πρόσβαση και τέλος, στον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, συνεργάτης μας θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν άμεσα. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους , χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Δεν πρόκειται ποτέ να διαθέσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Το γραφείο μας διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την εν γένει νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή και διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία/ερώτηση/αίτημα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email: info@kritizoimas.gr ή στα τηλέφωνα:  2810.341612 & 2810.341755.

Loading...
X